Zhou Zi Shu gets embroiled in a conspiracy in the martial arts world after quitting his job as the leader of an organization tasked with protecting royalty. He meets Wen Ke Xing, a mysterious martial artist who escapes from the Ghost Valley to avenge his parents’ deaths. They become fast friends and embark on an adventure to find a legendary treasure that will give its owner ultimate power over jianghu.
  • Index of Word of Honor series download

  • Initial Release Date: 28 May,2021

  • Genre: Action,Drama,Fantasy

  • Stars: Zhang Zhehan, Kou Zhenhai, Norman Chui, Leung Kar-yan, Shen Baoping, Wang Gang, Zhang Shuangli, Chen Zihan, Youming Huang, Wang Dong, Miles Wei, Fan Jinwei, Song Yagang, Hei Zi, Guo Jiahao, Gong Jun, Zhou Ye, Ma Wenyuan, Sun Xilun, Jin Le, Ke Naiyu, Wang Boqing, Ma Lan, Guo Yunfei, Liu Hanyang, Li Daikun, Wang Ruolin, Yang Han,

  • Director: Zhichao Cheng, Jones Wah-Kon Ma

  • Country: China

Trailer

Seasons No. of Episodes Action
Season 1 36 View

0 thoughts

Leave a thought