Movie Details

A biopic of Krishnarao Ganpatrav Sable, akka Shahir Sable.
  • Index of Maharashtra Shahir 2023 movie download.

  • Release Date: 28 Apr,2023

  • Genre: Biography

  • Stars: Parinita Dilip Ghone, Bhagyesh Patil, Harish Baraskar, Ankush Chaudhari, Mrunmayee Deshpande, Amit Dolawat, Atul Kale, Ashvini Mahangade, Ankush Prashant More, Yugesha Omkar, Swapnil Parjane, Rushikesh Ratnaparkhi, Shubhangi Sadavarte, Nirmiti Sawant, Sana Kedar Shinde,

  • Director: Kedar Shinde

  • Country: India

  • Runtime: 150 min

  • Quality: HD

Movie Trailer

You may also like

0 comments

Leave a thought